Seminar Istoka Pavlovića

Seminar Istoka Pavlovića

U organizaciji agencije VORP Marketing u subotu 01.07.2017. sa početkom u 09.00 časova, održan je seminar na temu “Prodajni levak i tajne digitalnog marketinga” koji je za cilj imao da približi sve benefite kreiranja i implementacije prodajnih levaka u poslovanje, kao i da ljudima približi neke od metoda digitalnog marketinga u svrhu promovisanja. Seminar je vodio jedan od najpoznatijih marketara u Srbiji i regionu, Istok Pavlović koji je nesebično delio savete, iskustva i ideje koje je stekao dugogodišnjim radom u ovim oblastima. Seminar je trajao do kasnih večernjih sati, a prolazilo se kroz razne teme, od kreiranja i implementacije prodajnih levaka, Facebook remarketinga i upotrebe pixela, Instagrama, Google analitike i upotrebe tagova i još mnogo toga. Kao poslednju celinu seminara, polaznici su imali zadatak da osmisle prodajni levak za njihovu delatnost. Nakon toga, pojedinačno su dobijali savete i povratne informacije od Istoka, šta je dobro i na šta bi trebalo obratiti pažnju kako bi poboljšali njihovo poslovanje. Na završetku seminara Istok Pavlović je svim polaznicima dodelio sertifikate za uspešno odslušan seminar “Prodajni levak i tajne digitalnog marketinga“.