1. Uvod

Ova Politika privatnosti se odnosi na sve lične podatke koje prikuplja Vorp Marketing putem sajta vorpmarketing.rs. U nastavku ćemo objasniti kako prikupljamo, koristimo, čuvamo i štitimo vaše lične podatke.

2. Ko smo mi

Vorp Marketing je marketinška agencija specijalizovana za digitalni marketing. Naša adresa je na sajtu vorpmarketing.rs, a kontakt email je [email protected].

3. Koje lične podatke prikupljamo

Prikupljamo sledeće kategorije ličnih podataka:

 • Podatke koje nam direktno dostavljate putem kontakt formi na našem sajtu, kao što su ime, prezime, email adresa, i druge informacije koje odlučite da podelite.
 • Podatke o vašem korišćenju našeg sajta, uključujući, ali ne ograničavajući se na, IP adresu, vrstu pregledača, vreme provedeno na sajtu. Ovi podaci se prikupljaju putem Google Analitike.

4. Kako koristimo vaše podatke

Vaše lične podatke koristimo u sledeće svrhe:

 • Da odgovorimo na vaše upite poslate putem kontakt formi.
 • Da analiziramo korišćenje našeg sajta kako bismo unapredili njegov sadržaj i funkcionalnost.
 • Za marketinške svrhe, ukoliko ste dali saglasnost.

5. Deljenje ličnih podataka

Vaši lični podaci se neće deliti sa trećim stranama, osim u sledećim slučajevima:

 • Ukoliko to zahteva zakon ili u slučaju pravnog postupka.
 • Sa pružaocima usluga koji nam pomažu u poslovanju (npr. hosting provajderi), ali samo u meri neophodnoj za obavljanje njihovih usluga.

6. Sigurnost vaših podataka

Preduzimamo sve razumne mere da zaštitimo vaše lične podatke od neovlašćenog pristupa, izmene, otkrivanja ili uništenja.

7. Vaša prava

Imate pravo da:

 • Zatražite pristup svojim ličnim podacima koje imamo.
 • Zatražite ispravku bilo kakvih netačnih ili nepotpunih podataka.
 • Zatražite brisanje vaših ličnih podataka.
 • Uložite prigovor na obradu vaših podataka.

8. Promene politike privatnosti

Ova politika privatnosti može se povremeno ažurirati. O svim promenama ćemo vas obavestiti putem sajta vorpmarketing.rs.

9. Kontakt

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili zabrinutosti u vezi sa ovom politikom privatnosti, molimo vas da nas kontaktirate na [email protected].

Vorp Marketing