Grafički dizajn za Carlsberg

Grafički dizajn za Carlsberg. Objave za društvene mreže, posteri, materijal za štampu i reklame.