Facebook je kao što znate jedna od najvećih društvenih mreža na svetu, koja broji preko 1.7 milijardi aktivnih korisnika mesečno. U Srbiji spada u red najpopularnijih društvenih mreža i broji nešto više od 3,5 miliona korisnika. Naravno, nisu svi profili aktivni ali je broj aktivnih profila znatno veći i svakako predstavlja odlično mesto za reklamiranje.

Šta su i gde se nalaze facebook reklame?

Facebook reklame, odnosno sponzorisane objave, prikazuju se na zidu sa vestima  (to je zid gde se prikazuju objave vaših prijatelja), kao i na desnoj bočnoj strani – sidebar početne strane Facebook-a (desktop okruženje). Takođe, postoji opcija da se sponzorisane objave prikazuju i na instagramu.

Facebook oglasavanje

Zbog čega se oglašavati na Facebook-u?

Facebook predstavlja veoma dobro mesto za reklamiranje. Naime, Facebook prati aktivnosti svojih korisnika, kako bi ih što bolje upoznao i shvatio šta je to što njima zapravo treba i što već duže vremena prate. To može biti neki predmet poput majice, patika itd. ili usluga. Imajući to u vidu, Facebook drugoj strani (koja se reklamira) primera radi, prodavcu obuće, nudi mogućnost da upravo tim korisnicima prikaže svoje reklame. Ovo je veoma korisno, jer pruža most između korisnika koji nešto žele i prodavca koji tu stvar nude.

Koje opcije targetiranja objava postoje?

Facebook svojim korisnicima nudi niz opcija po kojima mogu selektovati određenu ciljnu grupu. Opcije targetiranja možemo svrstati u sledeće grupe: demografija, lokacija, interesovanja, ponašanje. Kada objavu targetirate po demografiji, možete filtrirati ljude po polu, godinama, obrazovanju, poslu, poslovnim pozicijama, statusu veze itd.. Kod targetiranja vezanog za lokaciju možete dosegnuti do ljudi na određenoj lokaciji ili na više različitih lokacija koje su bitne za vas. Kod targetiranja po interesovanjima možete odabrati kriterijume kao što su hobby, omiljena zabava, muzika, filmovi i tome sl.. Još jedan dobar vid targetiranja je targetiranje vezano za ponašanje korisnika. Naime, tu možete dosegnuti do ljudi u zavisnosti od njihovih navika poput aktivnosti u kupovini, upotrebi određenih uređaja i sl.

Koliko košta oglašavanje na facebooku?

Ovo je vrlo često i zanimljivo pitanje. Kod facebook oglašavanja vi sami određujete koliko novca želite da potrošite na određenu reklamu, tako da u svakome trenutku možete raspolagati vašim sredstvima. Pri dodavanju budžeta, facebook će vam prikazati opseg korisnika do kojih za odabranu cifru možete dosegnuti.

Pratite nas na: www.vorpmarketing.rs