Direktan marketing

Direktan marketing

Direktan marketing je jedan od najvažnijih alata koji se koristi za neposrednu i individualnu komunikaciju sa kupcima. Postoje dve glavne karakteristike koje ga razlikuju od ostalih vrsta marketinga. Prva je da svoju poruku šalje direktno kupcima. Druga karakteristika se sastoji u tome da direktni marketing kreira “poziv na akciju”.

Direktni marketing je najčešće korišćen od strane malih i srednjih preduzeća sa limitiranim budžetom za promociju i koja nemaju prepoznatljivu promotivnu poruku. Direktan marketing obuhvata sledeće načine plasiranja reklama:

Direktna pošta

Najčešće korišćena forma direktnog marketinga je direktna pošta. Koristi se tako što preduzeće šalje pismo na sve adrese u određenoj oblasti ili na sve adrese sa određene liste. Direktna pošta uključuje promotivna pisma, kataloge i slične instrumente, koji se šalju na određene adrese koristeći usluge Pošte itd.

Preduzeća često usavršavaju ovaj oblik promocije i kreiraju takozvanu targetiranu poštu. Na osnovu analize baze podataka, identifikuju se oni ljudi za koje postoji velika verovatnoća da će pozitivno reagovati na poštu, tj. odlučiti se na kupovinu i samo se njima šalje pošta.

Telemarketing

Telemarketing je još jedan često korišćen instrument direktnog marketinga, gde marketari stupaju u kontakt sa potencijalnim kupcima putem telefona. Nepopularnost ovog instrumenta je primorala neke države da kreiraju liste brojeva telefona koji su zabranjeni za pozive u ove svrhe. Korisnici telefonskih usluga koji ne žele da primaju telemarketing pozive, mogu da se prijave na ovu listu.

Telemarketing

Email marketing

E-mail marketing je treći instrument direktnog marketinga. Glavna briga je to što primaoc može e-mail preduzeća da klasifikuje kao spam poštu. Međutim, danas se javlja veliki broj e-mail provajdera koji omogućuju svojim klijentima da se njihova pošta ne klasifikuje kao spam kod primaoca.

Email marketing

TV marketing sa direktnim odgovorom

TV marketing ima dve osnovne forme: duga (polučasovna ili jednočasovna emisija koja detaljno objašnjava karakteristike proizvoda) i kratka (reklama u trajanju 30 i 60 sekundi koja poziva potencijalne kupce na akciju, obično poziv besplatnog broja ili poseta web sajta).

TV marketing sa direktnim odgovorom