BTL Marketing – Below The Line

BTL Marketing

Below The Line

Reklamiranje putem štampanog materijala predstavlja najstariji vid reklamiranja, koji je i danas veoma popularan u svetu i kod nas. Pritom donosi značajne rezultate.

Najbitnija stvar kod izrade flajera su informacije. Što više bitnih informacija klijent pruži dizajneru, flajer će biti bolji, i veće su šanse da se ostvari efekat kod ciljanih korisnika.

Kod izrade flajera i ostalog reklamnog materijala, veoma bitna stvar je odabrati optimalne dimenzije. U zavisnosti od toga, šta tačno želite da se nađe na Vašem flajeru zavisiće i veličina. Na primer, firme koje reklamiraju sam brend firme, neće imati potrebu da se reklamiraju na velikom flajeru. Dok će firmama koje žele da se njihov celokupan portfolio proizvoda nađe na njemu to biti najbolji izbor.

Takođe, još jedna bitna stvar je i intonacija boja. Gledajte da odaberete dizajn koji će biti dopadljiv ljudskom oku, koji će se lako čitati i biti razumljiv već pri prvom čitanju.

BTL Marketing – Below The Line

BTL Marketing

Below The Line

Reklamiranje putem štampanog materijala predstavlja najstariji vid reklamiranja, koji je i danas veoma popularan u svetu i kod nas. Pritom donosi značajne rezultate.

Najbitnija stvar kod izrade flajera su informacije. Što više bitnih informacija klijent pruži dizajneru, flajer će biti bolji, i veće su šanse da se ostvari efekat kod ciljanih korisnika.

Kod izrade flajera i ostalog reklamnog materijala, veoma bitna stvar je odabrati optimalne dimenzije. U zavisnosti od toga, šta tačno želite da se nađe na Vašem flajeru zavisiće i veličina. Na primer, firme koje reklamiraju sam brend firme, neće imati potrebu da se reklamiraju na velikom flajeru. Dok će firmama koje žele da se njihov celokupan portfolio proizvoda nađe na njemu to biti najbolji izbor.

Takođe, još jedna bitna stvar je i intonacija boja. Gledajte da odaberete dizajn koji će biti dopadljiv ljudskom oku, koji će se lako čitati i biti razumljiv već pri prvom čitanju.

Zakažite besplatne konsultacije​